Posted in Đam Mỹ, Định lý Pitago

Bảo vệ: Định lý Pitago (Chương 10)


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

Tác giả:

Mây biến thái thần thánh (づ¯¯ ³¯)づ